Polityka prywatności

Polityka plików “cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest MPL Services Sp. z o.o.
Czym są pliki “cookie?
Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego używamy plików “cookies”?
Pliki “cookies” używamy w celu: 
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości 
• utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Podstawy prawne przetwarzania
Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (Par 6 pkt.1 lit a RODO), w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (Par 6 pkt.1 lit b RODO). Dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (PAR 6 pkt.1 lit.f RODO).
Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Jak długo będziemy przetwarzać pliki “cookies”?
W przypadku wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, co 365 dni od daty wyrażenia zgody na ich zapisywanie, będziemy podczas kolejnej Państwa wizyty na naszych stronach prosić o ponowne wyrażenie zgody na ich zapisywanie.
Jakie zabezpieczenia stosujemy na stronach?
Strony internetowe Operatora są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Operator stron internetowych oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator zapewnia użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z baz danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: MPL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice, tel. +48 122587365, email: [email protected]
W sprawie przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: [email protected].
Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i zakresie:
• Podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym: imię, nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak: adres do realizacji zamówienia, numer telefonu, adres email – oraz prowadzenie historii zamówień oraz informowanie o statusie realizacji zamówienia.
• W celu świadczenia usług niewymagających założenia konta, tj. przeglądanie stron https://skybistro.pl przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych treści zawartych na stronie, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP; 
• W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane przy zakupie produktów lub przy założeniu konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej; 
• W celu marketingu towarów i usług oferowanych przez MPL Services Sp. z o.o., w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa przy utworzeniu konta i jego aktualizacji. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. 
Podanie przez Państwa w/w danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez MPL Services Sp. z o.o.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: 
• kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę; 
• kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez okres 5 lat;

Dane dotyczące zamówień usług płatnych będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło dane zdarzenie lub złożono zamówienie. 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom: 
• organom państwowym, np. prokuratura, policja, Prezes UOKiK, 
• dostawcom usług, z których MPL Services Sp. z o.o. korzysta przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji Zamówienia lub procedowania płatności.
Na podstawie RODO mają Państwo prawo do: 
• żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
• żądania sprostowania swoich danych osobowych; 
• żądania usunięcia swoich danych osobowych; 
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
• żądania przenoszenia danych osobowych. 
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO mogą Państwo złożyć skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Możliwość składania zamówień od poniedziałku do piątku, w dni powszednie, w godzinach 11:00 - 16:00. Zapraszamy